Äriplaani väljatöötamine pankadelt ja investoritelt finantseerimise saamiseks

Ettevõtte hetkeseisu analüüs ja laenu saamiseks vajalike dokumentide koostamine

Äriplaani väljatöötamine pankadelt ja investoritelt finantseerimise saamiseks

NDA

Enne tööd allkirjastame NDA - konfidentsiaalse teabe mitteavaldamise lepingu

Mida sisaldab teenus

Äriplaan on olemas

Äriplaani analüüs

Praeguse tegevuse analüüs + aruande koostamine

Ettevõtte parima rahastamisstruktuuri koostamine

Dokumentide paketi koostamine laenu saamiseks

Läbirääkimised rahastamisasutustega rahastamiseks ja ettepanekute analüüs

Äriplaan puudub

Praeguse tegevuse analüüs + aruande koostamine

Äriplaani koostamine lähtuvalt teie eesmärkidest

Ettevõtte parima rahastamisstruktuuri koostamine

Dokumentide paketi koostamine laenu saamiseks

Läbirääkimised rahastamisstruktuuridega rahastamise saamiseks ja ettepanekute analüüs

Töötamise etapid

Päring

Intervjuu

Ettevõtte tegevuse analüüs

Finantsaruannete audit

Omanikule aruande koostamine

Võimalike väljavaadete kirjeldus

Dokumentide esitamine panka

Läbirääkimised investoritega

Tugi raha laekumise protsessis

Finantseerimine

Tulemused ettevõttele

Investoritelt või pankadelt finantseerimise saamiseks on vaja esitada ettevõtte hetkeseisu kajastavad dokumendid.

Võimalikud arengustsenaariumid: negatiivne, positiivne ja realistlik.

Ettevõtte riskianalüüs ja finantsprognoosi koostamine kuni 10 aastaks, kinnisvaraarenduse puhul kuni 25 aastaks.

Selle tulemusena ettevõte

  • Äriplaan pdf formaadis, esitlus
  • Soovitused ettevõtte võimalike finantseerimisallikate kohta lähtuvalt äriteemadest
  • Täielik tugi pangast laenu saamise protsessis
Tulemused ettevõttele

Projekti elluviimise periood

maksumus kuni 45 päeva

Projekti maksumus

alates 3 000€

Hankige konsultatsioon

Hankige konsultatsioon

Jätke päring ja me võtame teiega peagi ühendust

Jätke päring ja me võtame teiega peagi ühendust

Näited / Сases

Finantstõhusus

Omanikega kaasas

Rahanduse kaasamine

Financial productivity
Finantstõhusus Kuidas me sularahapuufujäägi maksekalendri abil ületasime

Ettevõtte käive

80K €/kuus

Käibekapital säästetud

25%

12 jaan. 2023
Finantstõhusus Kuidas me sularahapuufujäägi maksekalendri abil ületasime
Edasi  
Finantstõhusus
Kuidas kontrolli käigus avastati viga, mille puhul kasum oli 100-kordselt ülehinnatud

Kasum enne kontrollimist

1345%

Reaalne kasum

14%

25 dets. 2022
Kuidas kontrolli käigus avastati viga, mille puhul kasum oli 100-kordselt ülehinnatud
Edasi  
Finantstõhusus
Kuidas kontrolli käigus avastati viga, mille puhul kasum oli 100-kordselt ülehinnatud

Kasum enne kontrollimist

1345%

Reaalne kasum

14%

25 dets. 2022
Kuidas kontrolli käigus avastati viga, mille puhul kasum oli 100-kordselt ülehinnatud
Edasi  

Minu esinemised

Jagan sageli oma kogemusi ja avaldan kasulikke artikleid temaatilistes väljaannetes, samuti võtan sõna raadiosaadetes